facebook

distribuidores

choose your regionChoose your language

English French German

Australia
Ireland
United Kingdom
Usa
Kenya
Nigeria

France
Morocco

Austria

Germany

Chinese Traditional Spanish Danish
Taiwan Spain Denmark
Turkish  Italian  Finnish
Turkey  Italy  Finland
Vietnamese Japanese  Polski
Vietnam Japan  Poland
 

 

 
 
Home| TEKNOLOGI | Certificeringer

Certificeringer

 

Sonkyo Energi er certificeret til ISO 9001:2008 til "Design og fremstilling af små vindmøller", udstedt af LRQA, et international certificering organ og datterselskab af Lloyds Registers.

Udemærkelsen blev tildelt i oktober 2010 og er international anerkendelse af udvikling af små vindmøller, som Windspot, Sonkyo Energy møllen, der bruger et variabel pitch system til at tilpasse sig vindhastighed.


                                                          Iso 9001

For at opnå ISO-certificering, har virksomheden måttet gennemgå en revision af kvalitetsstyringssystemet, som blev gennemført i to faser.
Under den første, var udformningen af  styringssystemet undersøgt for at bekræfte, at det var i overensstemmelse med ISO 9001:2008 og omfanget af certificeringen, og at kontrollere styrings elementer.

Den anden fase, som blev gennemført i oktober sidste år,med kontrolleret gennemførelsen af styringssystemet for konstruktion og fremstilling af små vindmøller og bekræftede dets overensstemmelse med certificeringskravene. Ved udgangen af denne fase, anbefalede LRQA udstedelse af certifikatet.

På eget initiativ, arbejder Sonkyo Energy i de statslige organer på, at vores vindmøller underkastes uafhængig kontrol med henblik på at attestere den faktiske effektkurven af møllerne og deres pålidelighed.

Vi ved, at Windspot den trods sin lille størrelse, er en stor vindmølle. Det er grunden til at vi arbejder på at få uafhængige certificeringsorganer til at vise det vi ved, ved hjælp af real hands-on data, at Windspot er den ultimative vinder, fordi Windspot faktisk gør, hvad andre kun love at gøre.

Sonkyo Energy arbejder også på tre forsøgsmarker i Cantabria, i forskellige miljøer: marine, bjerg-og byområder, hvor vores møller bliver testet for at bestemme deres pålidelighed og produktivitet. Det er her, vi tester nyskabelser i vores R & D & I team.

Her er et udvalg af de testcentre, vi arbejder med:
SEPEN

 

SEPEN (Site Eksperimentel pour le Petit Eolien de Narbonne) er et uafhængig forskningscenter i Languedoc-Roussillon-regionen, hvis hovedformål er at teste vindmøller mellem 1kW og 10kW kapacitet. SEPEN har allerede testet vindmøller fra nogle af de største producenter i verden. Testresultaterne er offentliggjort på deres hjemmeside, og alle kan få adgang til den efter fabrikanternes samtykke. De vigtigste punkter, som testen fokuserer på, er sikkerhed, pålidelighed, produktivitet og støj.

SONKYO ENERGY har tillid til SEPEN for certificering af sine egne vindmøller.

SEPEN har testet WINDSPOT 3,5 vindmøllen i 7 måneder.

Klik her for at få mere information om de mest fremragende aspekter af WINDSPOT 3,5 ifølge rapporten fra SEPEN

Click here to get more information

Klik her for at få mere information om de mest fremragende aspekter af WINDSPOT 3,5 ifølge rapporten fra SEPEN


CIEMAT

CIEMAT (Center for energi, miljø og teknologisk forskning) er en organisation, der tilhører Ministeriet for videnskab og innovation. Deres opgaver omfatter certificering af faktiske præstationer udført af små vindmøller. På eget initiativ forhandler Sonkyo Energy om grundigt testning af Windspot i CIEMAT for at attestere  produktivitet, pålidelighed og støj.


SMALL WIND CERTIFICATONS: AWEA 9.1 (USA) and BWEA MCS (UK)

Small Wind Certification Council (USA) er en organisation grundlagt i 2010 for at certificere små vindmøller i USA. SONKYO ENERGIYer allerede begyndte processen med at certificere Windspot.